Jdi na obsah Jdi na menu
 


Francie

Leží v západní Evropě na pobřeží Atlantského oceánu, má 547 026 km2. Celková délka pobřeží je 3427 km včetně místa, kde se pevnina stýká se Středozemním mořem, a pásu kolem Korsiky. Území většinou nížinaté, ve středu země a na východě hornaté. Na jihovýchodě a jihozápadě horské masivy Alp a Pyrinejí. Od roku 1792 je Francie s několika přestávkami republikou. Nynější Francouzská republika je podle platné ústavy z roku 1959 pátá. Zákonodárnou moc vykonává dvoukomorový parlament složený z Národního shromáždění a Senátu. Výkonnou moc vykonává vláda v čele s premiérem. Značné pravomoce má prezident volený přímou volbou na 7 let.

Oficiální název: Francouzská republika (République francaise)
Hlava státu: prezident
Hlavní město: Paříž
Další města: Marseille, Lyon, Lille, Štrasburk
Hospodářství: vyspělá průmyslová země
HDP: 1500 mld. USD (1996), na osobu 21 1000 USD
Obyvatelstvo: 58 109 000, převážně Francouzů; silné německé, slovanské, baskické, severoafrické a indočínské menšiny
Úřední jazyk: francouzština
Další jazyky: okcitánština, bretonština, baskitčtina, korsičtina, vlámština, alsaština
Vyznání: římskokatolické (90%), muslimské (3%), protestantské (2%), židovské (1%)
Správní rozdělení: 22 oblastí, 96 centrálních a 4 zámořské departmenty, 4 zámořská území a 3 územní společenství

Členství v mezinárodních organizacích: Zakládající člen NATO, od roku 1966 mimo integrovanou vojenskou strukturu aliance, OSN, EU, ZEU, OBSE, Rada Evropy aj.

Vývoj OS: Od roku 1997 procházejí francouzské OS radikální reformou, která má být ukončena v roce 2002. Cílem reformy je zvýšení schopnosti armády rychle zasahovat v různých částech světa. Prostředkem je redukce početních stavů, zejména pozemního vojska (z celkového počtu 180 pluků zbude kolem 110), redislokace a úplná profesionalizace armády. Francie přehodnocuje i svou jadernou doktrínu: ze 3 jaderných "pilířů" - pozemního, vzdušného a námořního - zůstane vzdušný (nosiče) a námořní (jaderné ponorky).

Poslání armády:

obrana svrchovanosti a územní celistvosti státu,
obrana prostoru NATO podle čl. 5 Washingtonské smlouvy
provádění mírových a humanitárních misí.
Zahraniční mise: mírové operace a pozorovatelé v různých částech světa pod záštitou OSN a OBSE (např. bývalá Jugoslávie, Albánie, Angola, Egypt, Gruzie, Haiti, Libanon, západní Afrika), operace v rámci dvoustranných smluv s frankofonními státy (Rwanda).

Druhy OS:

pozemní vojsko včetně Cizinecké legie 219 000 příslušníků (do roku 1002 jen 170 000),
vojenské letectvo 83 420 (do roku 2002 71 000),
vojenské námořnictvo 63 300 (do roku 2002 56 464).
Polovojenské síly: vojenské četnictvo (Gendarmerie) 92 300 příslušníků (do roku 2002 se stavy zvýší na 95 600)
Branná povinnost: 10 měsíců (do roku 2002 má být zrušena)
Výdaje na obranu: 46, 217 mld. USD (1996), tj. 3,1% HDP

OS jiných států na francouzském území: jednotky ani velitelství NATO ve Francii nejsou; země hostí velitelství Evropského sboru (Štrasburk).

Zapojení do mnohonárodnostních sil:

Francouzské OS jsou jednou ze dvou hlavních sil Evropského sboru
Budoucí Evropská armáda (francouzský návrh z roku 1996) podřízená ZEU a zcela nezávislá na USA má mít 350 000 osob. Jádrem Evropské armády bude Evropský sbor.
Francouzské OS vytvářejí s OS Itálie, Portugalska a Španělska dvě evropská "středomořská" uskupení - Evropské síly rychlého nasazení a Evropské námořní síly rychlého nasazení
S Velkou Británií vytvořila Francie leteckou skupinu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář