Jdi na obsah Jdi na menu
 


Itálie

Jihoevropská země ležící na Apeninském poloostrově, má 301 230 km2. Patří k ní Sicílie, Sardinie a několik menších ostrovů (Elba, Capri). Délka pobřeží při Středozemním, Jónském, Jaderském, Ligurském a Tyrhénském moři činí 4996 km. Území je hornaté, mezi Alpami na severu a Apeninami leží Pádská nížina. Jednotná Itálie vznikla v roce 1870 vyhlášením království, které bylo v roce 1946 referendem změněno na republiku. Zákonodárnou moc vykonává dvoukomorový parlament (Poslanecká sněmovna a Senát) volený na 5 lt. Výkonnou moc vykonává vláda v čele s premiérem. Prezident volený parlamentem má reprezentativní funkci.

Oficiální název: Italská republika (Repubblica Italiana)
Hlava státu: prezident
Hlavní město: Řím
Další velká města: Milán, Janov, Benátky, Boloňa, Florencie, Neapol, Verona
Hospodářství: 1100 mld. USD, na osobu 20 000 USD
Obyvatelstvo: 57 332 996 Italů převážně latinského původu s malými německými, francouzskými, slovinskými a albánskými menšinami a se stále větším počtem legálních i nelegálních přistěhovalců z Afriky
Úřední jazyk: italština
Další jazyky: v některých oblastech slovinština, francouzské dialekty a němčina
Vyznání: římskokatolické
Správní rozdělení: 20 oblastí včetně čtyř se zvláštním statutem a širokou autonomií
Členství v mezinárodních organizacích: zakládající člen NATO, OSN, EU, ZEU, OBSE, Rada Evropy aj.

Vývoj OS: Reforma obranné politiky vychází ze závazků vůči NATO. V souladu s nimi probíhá i reforma italské armády zahájená v roce 1997. Hlavními změnami prochází systém velení a kontroly: značně posílí pravomoci náčelníka generálního štábu obranných sil. Nově se zřizuje Společné operativní velitelství. Kromě toho bude reorganizováno pozemní, zejména polní vojsko, včetně citelné redukce početních stavů. Poměr mezi vojáky z povolání či dobrovolníky a vojáky základní služby se změní na 1:1 (nyní 13% vojáků z povolání). Vstup do armády bude povolen i ženám. Základní služba má trvat jen 8 měsíců.

Poslání OS: Reforma ma italské OS lépe připravit na nové úkoly s důrazem na rychlé nasazení v různých částech světa.

Zahraniční mise: mírové operace v různých částech světa pod záštitou OSN či OBSE (bývalá Jugoslávie, operace Alba v Albánii pod italským velením), vojenští pozorovatelé OSN v Iráku, na Středním východě, Západní Sahaře aj.

Druhy OS:

pozemní vojsko 188 300 příslušníků,
vojenské letectvo 63 600,
vojenské námořnictvo 44 000.
Polovojenské síly: Carabinieri, Poicejní hlídky, Finanční stráž
Branná povinnost: 10 měsíců (po pěti letech bude revidováno)
Výdaje na armádu: 23,289 mld. USD (1996), tj. 2,2% HDP

OS jiných států na italském území:

Spojenecké síly NATO v jižní Evropě s velitelstvím v Neapoli,
Spojenecké pozemní síly NATO v jižní Evropěs velitelstvím ve Veroně,
Spojenecké letecké síly NATO v jižní Evropě s velitelstvím v Neapoli,
Spojenecké námořní síly NATO v jižní Evropě s velitelstvím v Neapoli,
Námořní úderné a pomocné síly NATO v jižní Evropě (Neapol),
velení taktického letectva NATO je umístěno ve Veroně,
americký personál 28 000 osob.
Zapojení do mnohonárodních sil:

NATO: 5 italských brigád je zapojeno do Sboru rychlé reakce NATO, zbývající brigády jsou součástí hlavních obranných sil, 1 italský pluk horské pěchoty je součástí sil okamžité reakce, podílí se na přípravě mnohonárodních Středomořských výsadkových sil,
ZEU: účast na projektu kombinovaného společného úkolového skupení sil, evropských sil rychlého nasazení a evropských námořních sil rychlého nasazení

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

itálie

(Martin Kokrhel, 6. 4. 2011 17:39)

je toho málo